Bilinçli Online Alışveriş…

hoopppp2000’li yıllardan sonra ivmesini arttıran ve git gide büyüyen online alışverişle birlikte tüketicilerin hayatına bir kavram olarak giren “Mesafeli Satış Sözleşmesi” gerçekte neyi ifade ediyor? Son kullanıcıya sağladığı haklar nelerdir? Sanırım birçoğumuz bu sözleşmenin tüketiciye sağladığı faydalardan bir haberdarız. Temel olarak mesafeli satış sözleşmesinin amacı; online alışverişe ilişkin uygulamadaki usul ve esaslarını belirtmektir. Bu usul ve esaslar Türk Ticaret Kanunun yasalar karşısında her bir müşteriye eşit mesafede olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Genel olarak sözleşmenin sağladığı faydalar; satıcının ve alıcının hak ve sorumluluklarını belirlemek, mal veya hizmetin satıcıdan nihai tüketiciye ulaştırılıncaya kadar geçen süreçte yaşanabilecek sorunlara daha en başından standartlar getirerek çözüm altyapısını oluşturmaktır.

Peki bütün bu unsurlar temelinde neden bahsetmektedir? Yönetmelikçe “Mesafeli Satış Sözleşmesine” ilişkin olması gereken maddeler nelerdir?

a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.

b) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri.

c) Tüm vergiler dâhil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatı.

ç) Varsa teslim masrafları.

d) Ödeme ve teslim veya ifa ile ilgili bilgiler.

e) Cayma hakkının kullanılmasının şartları ve bu hakkın nasıl kullanılacağı.

f) Uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanmadığı durumlarda, bu iletişim aracının kullanılması nedeniyle tüketicilere yüklenen ilave maliyeti.

g) Mal veya hizmete ilişkin fiyat dâhil taahhütlerin geçerlik süresi.

ğ) Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet ediminin oluşturduğu hâllerde söz konusu sözleşmenin asgari süresi.

h) Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olan borç ilişkilerinin feshedilme şartları.

ı) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi. Tüketiciler, Satıcı ile sorunları olur ise, sorunu Satıcı’nın çözememesi durumda, ürün bedeli 1.191,52 TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını; ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine; Ürün bedeli 1.191,52 TL’nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabilecektir. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.110,58 TL’dir.

     Kültürümüzde yer alan  “satılan mal geri alınmaz” anlayışı da mesafeli satış sözleşmesinin hayatımıza girmesiyle birlikte sona doğru yaklaştığını söylesek çok da yanılmış olmayız.

Cayma Hakkımı nasıl kullanırım?

     Sözleşmenin 7. maddesince Mesafeli sözleşmelerde tüketici, yedi (7) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. (İade olarak gönderilen ürünün ücreti sağlayıcı firma tarafından 10 gün içerisinde ödediğiniz kargo ücretiyle birlikte iade edilir.)

– Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

– Satıcı veya sağlayıcının Yönetmelikçe “Mesafeli Satış Sözleşmesine” ilişkin olması gereken maddeleri bulundurmaması durumunda, cayma hakkı süresi üç (3) aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren başlar.

Bilinçli bir tüketici olarak olarak hangi şartlarda “Cayma Hakkını” kullanamayacağımız durumlar yönetmelikçe açık bir şekilde belirtilmiştir.

a) Cayma hakkı süresi dolduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanmak.

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler. (İç çamaşırı, kozmetik bu kapsam dahilindedir.)

ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.

f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

     İnternetten alışveriş yaptığımız bir sitenin bu sözleşmeyi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeden alışveriş yapmak, başınıza gelebilecek her türlü sorunun ön hazırlığını yapmak anlamına geldiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Yaptığınız online alışverişin sağlıklı ve güvenilir olduğunun ıspatı Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin varlığı ile doğrudan ilişkilidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *